Houben / Van Mierlo architecten
bouwt geen luchtkastelen, maar koppelt
conceptueel denken aan organiserend
en bouwend vermogen.

De samenleving verandert. We hebben te maken met razendsnelle sociale, economische en technische ontwikkelingen. Ons geloof wankelt. Materialisme en individualisme maken plaats voor een nieuwe collectiviteit en zoeken naar geborgenheid. Subsidies worden gekort. De kunst blijft bestaan.

‘Het Nieuwe Werken’ is ‘in’, kantoren staan leeg. LinkedIn groeit, Facebook bloeit. Het onderwijs vernieuwt, de scheiding tussen hogeschool en universiteit verdwijnt. De school wordt breder, de zorg smaller. Nederland vergrijst. Het dorp krimpt, de stad groeit.

Architecten worden veelal gezien als estheten, of ‘mooi-makers’.  Hun werk gaat echter niet alleen om het uiterlijk. Hun complexe opgave is gelegen in de integrale ontwikkeling en behoud van een duurzame en tot de verbeelding sprekende fysieke omgeving voor de veranderende samenleving. Een architect kan visionaire studies en plannen ontwikkelen die tot voorbeeld strekken voor anderen. Hij kan daarnaast ook een bijdrage leveren aan een betere wereld door goede projecten te helpen ontwikkelen en realiseren.

Houben / Van Mierlo architecten bouwt geen luchtkastelen, maar koppelt conceptueel denken aan organiserend en bouwend vermogen. Daarmee zijn we vanaf het meest prille stadium bij uitstek een geschikte gesprekspartner voor concrete, ambitieuze opdrachtgevers. Houben / Van Mierlo levert maatwerk op het gebied van gebiedsontwikkeling, architectuur en interieurdesign. Vanuit onze fascinatie en respect voor mensen, hun omgeving en het milieu, werken wij aan diverse complexe en steeds veranderende huisvestingsopgaven.

In nauwe samenwerking met opdrachtgevers, gebruikers, adviseurs, leveranciers en bouwers, bedenken én realiseren we vooruitstrevende concepten voor onderwijs & sport, voor zorg & wonen en voor werk & vrijetijdsbesteding. Intrigerende, betekenisvolle plekken. Een duurzame, aantrekkelijke en goed gebouwde omgeving met maximale maatschappelijke meerwaarde.