Kaskoop NRE

Eindhoven, NRE-terrein

In opdracht van CPO-vereniging ‘Kaskoop NRE’ werkt Houben / Van Mierlo aan het plan voor de transformatie van het bestaande ‘Zuiverhuis’ en een bijzonder nieuw woongebouw op het NRE-terrein.

Gemeente Eindhoven faciliteert voornamelijk de ontwikkeling van (collectieve) particuliere transformatie- en bouwprojecten op dit terrein. Het betreft hierbij niet alleen de ontwikkeling van woningen, maar ook van kantoren en werkplaatsen, horeca en kleinschalige retail.

In nauwe samenwerking tussen alle gebruikers en hun adviseurs, de gemeente en TU/e-onderzoeksbureau Bauhütte is een stedenbouwkundig plan en ‘werkboek’ gemaakt dat de leidraad vormt voor deze ontwikkelingen, en dat de kwaliteit en samenhang van het geheel moet waarborgen.

Het NRE-terrein wordt, net als veel fabrieksterreinen uit de 19e eeuw, in haar huidige situatie nog steeds gekenmerkt door een stedenbouwkundig Campus-model. De straat is opgeheven. Er is geen onderscheid tussen straat en stoep, kavel en perk: dit is het continue landschap van de eenvoudige verharding.

Gebouwen staan als autonome eenheden in dit even robuuste als multifunctionele maaiveld. Dat is een bijzondere kwaliteit. Kaskoop erkent deze kwaliteit en dit bouwconcept kan in de toekomst nadrukkelijk bijdragen aan een verdere hedendaagse ontwikkeling ervan.

Kaskoop staat voor een robuuste, autonome architectuur. Een heldere, archetypische bouwmassa staat als een onafhankelijk volume in het maaiveld. In een nevenschikking met de naastgelegen volumes, bestaand en nieuw. Deze volumes zijn niet uitgelijnd maar staan in een spannende, verspringende compositie, die de autonomie van elk volume eerbiedigt en ook de vrije rol van het maaiveld.

Informatie

opdrachtgever CPO-vereniging Kaskoop NRE
jaar 2013 – heden
locatie NRE terrein
grootte Nieuwbouw 6 woningen & transformatie Zuiverhuis
samenwerking

Projectbegeleiding: Bouwen In Eigen Beheer
Stedenbouwkundig deelontwerp en Architectuur: Houben / Van Mierlo

project delen op: