De Bergen Zuid

Eindhoven

In opdracht van ‘Van Wijnen Projectonwikkeling’ zijn wij gevraagd deel te nemen aan een aanbesteding voor de herontwikkeling van de Deken van Somerenstraat te Eindhoven.

De Bergen is een geliefde wijk in Eindhoven die deel uitmaakt van het stadsdeel Centrum en ook wel bekend staat als het ‘Quartier Latin’ van Eindhoven. Deze gezellige sfeer van De Bergen eindigt gevoelsmatig bij de Grote Berg. Ook de Deken van Somerenstraat is in haar huidige conditie een lege ruimte, een ruimte ‘in transit’.

De herontwikkeling zien wij als kans om dit te doorbreken. Van een ‘space’ een ‘place’ te maken die tevens het gebied rondom de Deken van Somerenstraat versterkt en verlevendigt. De Grote Berg is straks niet meer de grens van De Bergen, maar een bloeiende straat die De Bergen met de Bergen Zuid verbindt.

Om een nieuwe duurzame leeromgeving te creëren, zijn ingrepen in de bestaande ruimtelijke structuur noodzakelijk. Het gebied wordt autovrij gemaakt, en met een nauwgezette verkaveling en goede mix van programma aangesloten op de omliggende structuren. Zo ontstaan er nieuwe routes en drie pleinen met elk een eigen karakter; semi-publieke verhoogde binnentuinen, het centrale Deken van Somerenplein en de bijzondere groene tussentuinen. De barriere die het gebied aan de Grote Berg opwierp wordt op deze manier verbroken en permeabel gemaakt.

Aan de basis van ons plan ligt het maken van een gezonde stad met de mens als vertrekpunt. De groene invulling van ons plan draagt nadrukkelijk hiertoe bij. De groene daken en tussentuinen op het maaiveld geven lucht aan de omgeving, filteren het fijnstof en voorzien in de waterberging en in infiltratie van het hemelwater in het gebied.

De architectuur van de bestaande en nieuwe bebouwing wordt geleed in drie werelden: De benedenwereld; is open en transparant en heeft steeds een gezicht naar de publieke ruimte. De middenwereld; is een witte wereld met grote industriële vensters en refereert aan de Eindhovense architectuur-iconen als Lichttoren en Klokgebouw. De bovenwereld; is een lichte en groene wereld van dakterrassen en riante uitzichten over de stad.

Informatie

opdrachtgever Van Wijnen Projectontwikkeling Zuid B.V., Rosmalen
jaar 2017
locatie Deken van Somerenstraat, Eindhoven
grootte Ca. 290 woningen op ca. 11.150 m2
samenwerking

Ontwerp: i.s.m. WillemsenU, Eindhoven
Conceptontwikkeling: i.s.m. Nicole van Gorp
Visualisaties: Beauty and the Bit, Madrid (Spanje)

project delen op: