Overtuin Arkel

Synchroon tekende net voor Kerst de koopovereenkomst voor ‘De Overtuin’ te Arkel. Een herontwikkeling van de oude betonfabriek Betonson die ruimte biedt aan ca. 258 woningen. Een plan dat we samen met Delva Landscape Architecture and Urbanism en natuurlijk Synchroon mochten maken. Een plan dat weer zoveel fijne plekken maakt. Een verkaveling in kleine clusters maakt dat er buurtjes ontstaan waar men elkaar kent, en waar men vanzelfsprekende voorzieningen zoals een parkeerhof, fietsenstalling en boomgaard/speeltuin/moestuin kan delen. Door een efficiënte ontsluiting wordt de verharding tot een minimum beperkt en kunnen alle clusters maximaal groen worden verbonden met een ‘schakelpark’ en het Merwedekanaal. Een plan dat een sterke binding heeft met het concept StadsBuiten en onze principes Mens, Plek en Aarde! We zien uit naar de ontwikkeling van het plan in het nieuwe jaar! #Synchroon #StadsBuiten #Arkel #Frenkie