Iepenlaan

Verscholen in het prachtig gerenoveerde Philipsdorp werd recent dit bijzondere nieuwe appartementengebouw opgeleverd.

Op de voormalige locatie van het ‘kerkje van Prijt tekenden we een bijzonder plan met 18 comfortabele portiekwoningen. Drie keer zes appartementen delen op maaiveld een entree, van waaruit via een dubbele rechte steektrap de appartementen op de verdiepingen ontsloten worden.

Het plan vormt een van de bijzondere hoekaccenten binnen het oorspronkelijke stedenbouwkundige plan van De Bazel. De precieze stedenbouwkundige invulling en architectuur kwam tot stand in nauwe samenspraak met de gemeente (Intake, Stedenbouw, CRK) en laat op de hoek ruimte voor de bestaande volwassen bomen, alsook een fijn publiek moment met ruim doorzicht van Iepenlaan naar Henriettestraat.
Ze herstelt tevens de verbinding voor voetgangers en fietsers vanaf de Knotwilghof naar de speeltuin en achterstraat aan de Draaiboomstraat, een bijzonder informeel achtergebied in het secuur ontworpen stedelijke weefsel.

De architectonische uitwerking wil nadrukkelijk geen kopie zijn van de woningen in de Bazelbuurt, en ook geen clichématig hedendaags appartementengebouw. Wel refereert de even ingetogen als plastische architectuur impliciet naar het voormalige kerkje op de site. De natuurlijke materialisatie in verduurzaamd hout en leien vormt een bijzondere, warme aanvulling op het bekende palet van de typische grondgebonden woningen in de buurt.

De liefhebber zal het vanzelf ontdekken en hopelijk omarmen als waardevolle toevoeging in het bijzondere Philipsdorp!

We bedanken opdrachtgever GRIP op Vastgoed voor haar vertrouwen en volharding bij ontwerp en realisatie van dit bijzondere plan en aannemer BurgtBouw voor de liefdevolle, verzorgde uitvoering!