BUUR[N]: een inclusief woonconcept

Met BUUR[N] ontwikkelen en ontwerpen we samen met bewoners collectieve woonprojecten. Iedereen is welkom: jong en oud, arm en rijk, single en gezin. BUUR[N] is een stichting zonder winstoogmerk: de woningen komen niet op de vrije markt en blijven betaalbaar.

We starten projecten waarbij we de bewoners vanaf dag één bij het ontwerptraject betrekken. Ze bepalen zelf hoe ze gaan wonen en hoe ze hun gebouw willen beheren.
Met een flexibel bouwsysteem bepalen bewoners hoe ze willen wonen. Zo maken we altijd een woning die zo goed mogelijk aansluit bij het inkomen en de vraag van de bewoner.

Bewoners die samen hun woongebouw ontwerpen en ontwikkelen worden een hechte gemeenschap. En met een inclusieve burencommunity kun je eenzaamheid en polarisatie voorkomen.
Buren die elkaar kennen, zien eerder naar elkaar om en zijn ook eerder bereid om dingen samen te delen. Gedeelde ruimten kunnen een aanvulling zijn op hun eigen woning, die daardoor juist kleiner – en daarmee  beter betaalbaar – kan zijn. Denk aan een wasruimte, een logeerkamer, gereedschapshok of een collectieve tuin of dakterras.

In ons werk zien we dat veel mensen een wens hebben om collectief, duurzaam en betaalbaar te wonen. Het lukt groepen soms om zichzelf te organiseren, maar het kost ze veel tijd en ze moeten ieder zelf het wiel opnieuw uitvinden.

Met BUUR[N] nemen wij initiatief, samen met onze partners Inbo en Studio M10, om goede woningen voor iedereen bereikbaar te maken.

Lees meer op de website www.buur-n.nl.

Deze week kreeg BUUR[N] ook aandacht in EenVandaag, zowel op radio als tv. Het item is terug te zien op hun website.