Lid crk/welstand

Bas van Mierlo is per heden benoemd tot lid van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Wageningen en de Welstand Etten-Leur. Twee steden met een diverse stadsontwikkeling en architectuur. Wageningen op een prachtige kruising van weidelanden, bos en rivier (welke oa ten grondslag ligt aan de Wageningen Universiteit) en Etten-Leur als stad op de grens van agrarische gronden en turfgronden en met een voormalig strenge scheiding tussen Etten en Leur (de rijksweg). Beiden steden met een interessant ontwikkelopgave in woningbouw, campus en met behoud van historische relicten.