De Bergen Zuid

De Bergen is een geliefde buurt in Eindhoven. De gezellige sfeer van de Bergen eindigt gevoelsmatig echter bij de Grote Berg. De Deken van Somerenstraat is in haar huidige conditie een lege ruimte, een ruimte ‘in transit’. Van Wijnen heeft met WillemsenU en Houben/Van Mierlo een visie gemaakt waarin ‘De Bergen Zuid’ een stadsdistrict wordt met internationale allure; een aantrekkelijke plek voor de bestaande en nieuwe Eindhovenaren die comfortabel willen wonen in een gezonde en levendige binnenstad.