Informatieavond

Gisteren is een informatieavond voor omwonenden rondom de Kweekschool aan het Dr. Jan Ingen Houszplein te Breda gehouden. Hierbij is de huidige stand van zaken van de planvorming voor de herbestemming van dit monumentale gebouw naar een wooncomplex gepresenteerd. Er was een goede opkomst. De enthousiaste betrokkenheid van de omwonenden werkt inspirerend en hun feedback wordt meegenomen in verdere planontwikkeling.