Ontmoeting met …

Joris Hermans, directeur van HAN instituut Sport en Bewegen. Hij vertelt over het vertalen van een onderwijsvisie naar een ruimtelijk ontwerp dat gedragen wordt door de studenten én docenten. En, hoe draagt een architectenbureau hiertoe bij?