Start Bouw

De bouw van de herbestemming van de voormalige Fransciscus Kweekschool aan het Dr. Jan Ingen Houszplein in Breda is gestart. Het Rijksmonument zal worden getransformeerd naar een woongebouw met 74 appartementen.
Naast wonen zullen er in de plint en in de kapel ook publieke en bijeenkomst-functies worden gerealiseerd.
Het openstellen van de naastgelegen kloostertuin met mogelijkheden voor maatschappelijke activiteiten zal een verrijking zijn voor de buurt. Naar verwachting worden de woningen juli/augustus 2019 opgeleverd.