Parklezing #2

Vandaag blikken we met veel plezier terug op de Parklezing #2: De /maatschappelijke/ rol van de architect.

In een venndiagram van de crises waar Nederland mee geconfronteerd wordt, lijkt ons vak in het midden te staan. Hierdoor is het relevanter dan ooit om onszelf te bevragen en te reflecteren op de vraag: “Wat is de /maatschappelijke/ rol van de architect?”.

Floor Milikowski en Bert Dirrix hielden inspirerende presentaties over hun kijk op dit vraagstuk. Hierbij werd onder meer gepleit voor het meebrengen van je eigen waardesysteem in het ontwerpproces, met een socialere en collectievere omgeving als resultaat. Wij zijn geïnspireerd om aan de slag te gaan en met ons werk tot nieuwe oplossingen te komen!

In het nagesprek ontstond een mooie dialoog tussen de sprekers en het publiek over deze onderwerpen, wat leidde tot leuke gesprekken tijdens de borrel.

Hartelijke dank aan onze sprekers en onze gasten! We hopen elkaar weer allemaal te zien bij de volgende Parklezing!