Reeve

Reeve wordt een nieuw dorp nabij Kampen. In dit plan van gemeente Kampen en BPD worden waterkering, natuurontwikkeling en woningbouw gecombineerd in een écht integrale gebiedsontwikkeling. Een publieksbijeenkomst voor geïnteresseerden kon niet doorgaan. In dit filmpje worden geïnteresseerden bijgepraat over de plannen voor het gebied. Leuk om de betrokken ontwerpers in ‘team Reeve’ aan het woord te zien over het project!