Son en Breugel

Hoe transformeer je een lommerrijk schoolterrein tot een duurzame woonbuurt met maximale ruimte voor openbaar groen?
Houben / Van Mierlo is geselecteerd als stedenbouwkundige/architect voor de ontwikkeling van een bijzondere woonbuurt in Son en Breugel.
In opdracht van CPO-vereniging Samen Bouwen in Son en Breugel ontwerpt Houben / Van Mierlo een bijzondere verkaveling met voornamelijk starters- en seniorenwoningen.
Procesbegeleiding is in handen van Vastgoedregisseur.  Marielle Kok en Visietech werkten mee aan de visie op de landschappelijke inbedding en het energieconcept.