Kweekschool

Houben / Van Mierlo is gevraagd om de herbestemming te ontwerpen van de voormalige kweekschool aan het Dr. Jan Ingenhouszplein in Breda. De plannen om dit monumentale gebouw te herontwikkelen naar een wooncomplex krijgen steeds meer vorm. In overleg met de gemeente wordt gekeken naar wonen op de verdiepingen, publieke- en culturele functies in de kapel en zorgfuncties in de plint. De intentie bestaat om het onderkomen achterterrein van het complex open te stellen en weer terug te brengen naar een oude buurt (klooster) tuin. De realisatie van een nieuwbouw in de tuin ter vervanging van een oude sporthal zou de tuin nog een extra boost geven. De gemeente reageert positief op de herbestemming en de tuin en noemt het een verrijking van de wijk. Samen met de gemeente worden de plannen nu verder op detail uitgewerkt.