De Overtuin

Arkel

Een gedroomde plek.

De oude betonfabriek Betonson in Arkel in de Alblasserwaard (ZH) sloot in 2013 haar deuren. Het terrein ten noorden van de dorpskern, 9,8 hectare groot, vormt een heel aantrekkelijke woninglocatie. Uitstekend bereikbaar, dicht bij alle voorzieningen van de Randstad, en tegelijk heerlijk gelegen aan het water van het Merwedekanaal. Een gedroomde plek.

Meanderend, groen landschap

Voor ons slimme ruimtelijke concept hebben we ons laten inspireren door de historische inrichting en het gebruik van de plek als lusthof en later als industrieterrein. En natuurlijk door de wensen van de (beoogde) bewoners. We ontwierpen een integraal concept, waarin wooncomfort, collectiviteit en landschapsbeleving centraal staan. Door een efficiënte ontsluiting via de bestaande dijk, de minimale infrastructuur (en dus minimale verharding) en ‘de auto aan de kant’, is er maximaal plek voor landschap. Een centraal, collectief landschapspark meandert dwars door de wijk en verbindt alle aanliggende hofjes en buurten met elkaar en met het water. In het park zijn de relicten van de industriële historie van de locatie nog zichtbaar.

 

Dorpse hofjes

De ruimte rondom de centrale, groene hof is verkaveld in een serie kleine, overzichtelijke buurtjes, met een differentiatie in architectuur en een dorpse sfeer. Een dynamisch beeld van variatie, individualiteit en verschillende werelden. We creëren gezamenlijkheid door de woningen te oriënteren rondom mandelige hofjes. Hier ontmoeten bewoners elkaar, vindt de buurtbarbecue plaats en kunnen kinderen veilig spelen. Iedereen kent elkaar en deelt voorzieningen als de parkeerhof, de fietsenstalling, de speeltuin en de boomgaard. Vanuit hier loop je zo het landschapspark in, en naar de waterkant.

Carré in het hart van de wijk

Daar aan het water krijgt het vroegere lusthof van landgoed Schoonzigt een nieuw leven als centraal ‘carré’-motief. Een centrum-dorps buurtje in het hart van de wijk, met onder andere horeca aan het water. Het carré krijgt een typische orthogonale verkaveling en wordt omlijst door een karakteristieke, dubbele bomenkrans. Dit nieuwe landgoed is bereikbaar via de oorspronkelijke ‘boslaan’ die op deze plek ooit toegang gaf tot de lusthof en nu wordt teruggebracht.

 

Informatie

opdrachtgever Synchroon, Utrecht
jaar 2020 - heden
locatie Betondak locatie, Arkel
grootte Ca. 286 woningen op ca. 9,8 Ha
samenwerking

Landschap & stedenbouw: Delva Landscape Architects, Amsterdam
Marktonderzoek & identiteit: yoreM

 

 

  • tender gewonnen 2018
project delen op: