Geestwater Lisse

Lisse

Voor Gemeente Lisse, Woonstichting Stek en Amvest, maakten Delva Landscape Architects en Houben / Van Mierlo het stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitplan voor ‘Geestwater Lisse’.
Het is een plan voor integrale ontwikkeling van ca. 460 woningen én natuurontwikkeling in nauwe samenhang. Het plan draagt als ondertitel en belangrijkste kernwaarde ’Samen Leven met het Landschap’. In Geestwater woon je straks in een karaktervolle woonomgeving met elkáár. Tegelijkertijd ben je steeds in nauw contact en verwantschap met een nieuw, natuurlijk en waterrijk landschap.

‘Samen Leven met het Landschap’ is de heldere ambitie en het prikkelende concept van Geestwater. Die ambitie is het maken van een nieuwe woonbuurt waarin landschap en wonen op gelijke voet staan. De huizen staan niet naast, of in het groen, maar gaan een positieve afhankelijkheid aan met het landschap. Groen en gebouw versterken elkaar door een nauwkeurige, compacte verkaveling, bijzondere gebouwtypen en ingetogen architectuur. Dat is de kern van ‘Samen leven met het landschap’.

De Geestwaterpolder, een inpoldering uit de 17e eeuw nabij Lisse, is nu een open, eenduidig grasland. Aan de overzijde van de ringsloot ligt iets hoger het oude bouwland ‘Dever’. Deze twee historische poldergebieden vormen samen het plangebied van Geestwater. De bijzondere inzet bij deze ontwikkeling, is dat de bebouwing slechts de helft van het plangebied beslaat. De andere helft wordt ingericht met extensieve en ruige natuur.

Hoe maak je dan van een open polder, een fijn, geborgen en collectief woongebied in het groen? Daarvoor hebben we geput uit de historische voorbeelden uit de Bollenstreek. Bijvoorbeeld het ensemble van bollenschuren, loodsen en notabelenwoningen aan de Stationsstraat in Hillegom. Dit laat zien hoe de bebouwing op een vanzelfsprekende, maar onalledaagse manier de verbinding met het landschap aangaat. Grote en kleine gebouwmassa’s staan dicht bij elkaar, buitenruimtes zijn intiem en beschut, terwijl het zicht op de weidse omgeving open is. Subtiele verschillen in kleur, materiaal, gebouwmassa’s en verticale geveltektoniek maken de ensembles herkenbaar en nooit eentonig.

In het stedenbouwkundige ontwerp van Geestwater is die inspiratie terug te zien. De gedroomde wisselwerking tussen wonen en landschap is vertaald in een unieke verkaveling. Compacte clusters van verschillende bouwvolumes liggen iets verhoogd in hun omgeving en bieden daardoor steeds een vrij uitzicht vanuit de tuin of het balkon over het natuurlijke landschap.

De intieme vorm en inrichting van de clusters is daarbij een kwaliteit op zich. Het verkeer wordt automatisch geremd: auto’s zijn ‘te gast’ en worden geparkeerd met name op eigen kavel, in verdiepte parkeergarages of verstopt in compacte parkeerkoffers in het groen. Zo is de ruimte tussen de woningen het collectieve domein van buurtbewoners, die meedeelt in de groene weelde rondom de woonclusters.

Het nauwkeurige landschapsontwerp brengt de natuur de clusters in, letterlijk tot aan de voordeur. De architectuur voegt zich in het groen, is steeds ingetogen en natuurlijk qua vorm, materiaal en kleur. Zo leef je hier straks fantastisch ‘samen met het landschap’!

Informatie

opdrachtgever Amvest, Woonstichting Stek, Gemeente Lisse.
jaar 2021-heden
locatie Lisse
grootte 460 woningen
samenwerking

Stedenbouwkundig Ontwerp en Beeldkwaliteitplan: Delva Landscape Architecture; Houben / Van Mierlo
Advies Civiele Techniek: Smits Rinsma; Aveco de Bondt; Arcadis Landscape Architecture & Urbanism
Advies beeldkwaliteit en supervisie: Dorp, Stad en Land
Ecologie: Buiting Advies
Projectleiding: Procap

  • Winnaar WLA Award 2023 in de categorie ‘Commercial Residential’
project delen op: