Houben / Van Mierlo werkt nadrukkelijk samen met zijn opdrachtgevers en gebruikers, neemt initiatief waar mogelijk en begeleidt projecten tot en met oplevering.

Houben / Van Mierlo is opgericht in 2002. Beide vennoten studeerden aan de TU Eindhoven, in de afstudeerrichtingen architectuur én bouwtechniek. Vanuit hun opleiding en persoonlijke affiniteit koppelen zij ook binnen het bureau grote ambities aan een sterke ‘hands-on’ mentaliteit. De nadruk ligt dus op de vormgeving én realisatie van hoogwaardige architectuur. Of het nu gaat om nieuwbouw of transformatie, maatwerk is hierbij het kernwoord. Stedenbouw, gebouw- en interieurarchitectuur sluiten dan ook naadloos op elkaar aan.

Houben / Van Mierlo werkt nadrukkelijk samen met zijn opdrachtgevers en gebruikers, neemt initiatief waar mogelijk en begeleidt projecten liefst tot en met oplevering. Wij verbinden ons met de opgave en alle betrokkenen. Wij kijken daarbij ook voorbij de grenzen van een project en delen al onze kennis en ervaring in een open gesprek teneinde het project, maar ook zijn omgeving, zijnde de organisatie, de straat of een hele buurt, te laten meegenieten van alle inspanningen, en zodoende het geheel maximaal te laten floreren.

Ontwerpen zijn gerealiseerd in het hele land en hebben allemaal hun eigen karakteristieke uitstraling. Plannen komen niet tot stand vanuit een dogmatische ‘huisstijl’, algemene labels of concepten, maar worden ontwikkeld op basis van een kritische benadering van de specifieke context van de opgave; wensen van opdrachtgevers en gebruikers, locatie, budget.

Houben / Van Mierlo wil zich open en flexibel opstellen in iedere fase van een ontwikkeltraject en presenteert ontwerpvoorstellen steeds in varianten. Bij de presentatie van deze voorstellen worden de voor- en nadelen ervan besproken en worden ze getoetst aan de samen geformuleerde totaalvisie. Zo komen vernieuwende, maar breed gedragen plannen tot stand, en bouwt men tegelijk aan een duurzame omgeving én een duurzame relatie tussen opdrachtgever en adviseur.

Gedurende het gehele ontwikkeltraject bewaken wij de succesvolle uitwerking en integratie van de vraag, kosten, planning, techniek en vormgeving. Daarbij wordt samengewerkt met uitstekende professionele partners t.b.v. bouwkostenmanagement, engineering van constructies en installaties. Wanneer bijzondere expertise of extra capaciteit is gewenst, wordt samengewerkt met vooraanstaande adviesbureaus.

Eindhoven is voor het bureau een uitstekende uitvalsbasis. Behalve een goede professionele relatie met de TU/e en de Gemeente Eindhoven, onderhoudt Houben / Van Mierlo een nauwe band met het Architectuurcentrum Eindhoven en vele architecten en design-professionals. Eindhoven zelf, tenslotte, vormt een heel specifieke inspiratiebron. De stad toont zich vaak lelijk en onsamenhangend, maar heeft een bijzondere, stimulerende kracht, en ademt de sfeer van ‘doe-het-zelf’, van uitvinden en van maken.