Cohousing Strijp-R

Strijp-R, Eindhoven

Een kleine groep particulieren heeft in 2012 het initiatief genomen tot de ontwikkeling van een CPO-project. CPO staat hierin voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Dit initiatief wordt gedragen door de ambitie in eigen beheer een hoogwaardige woonomgeving te ontwikkelen in een moderne, sculpturale architectuur en met een integraal duurzaam en collectief karakter.

Ontwikkelen in eigen beheer betekent in praktijk dat de 14 leden van de CPO-vereniging Cohousing Strijp-R een woonhuis realiseren op basis van hun eigen specifieke wensen, en hiertoe vanaf een vroeg stadium actief betrokken zijn bij de ontwikkeling van een collectief bouwplan in samenwerking met de andere leden. Tevens maken collectieve voorzieningen als een gedeeld appartement met gastenverblijf, een overdekte fietsenstalling, de groeninrichting met moestuin en een kelder met bergingen deel uit van het programma, dat wordt gedragen door alle leden.

De vereniging heeft een bijzondere bouwlocatie gevonden op Strijp-R, een voormalig Philips fabrieksterrein, gelegen nabij de binnenring van Eindhoven. Het bouwterrein bevindt zich dichtbij diverse karakteristieke relicten uit het industriële verleden. Midden op het terrein staat een rij volwassen plataanbomen. Het door Amvest ontwikkelde stedenbouwkundig ontwerp van Strijp-R voorziet in een brede groene zone aan de zuidzijde van het terrein, het zogenaamde schakelpark.

Als stedenbouwkundig ensemble, opgebouwd uit voornamelijk grondgebonden woningen (vrijstaand en geschakeld) met tuinen en dakterrassen, is het project zorgvuldig ingebed in deze ruimtelijke context.

 

Naar buiten, naar de noordgrens, het Pompgebouw RAG en naastgelegen parkeerplaatsen kent het meer gesloten gevels. Naar binnen, naar de collectieve groene buitenruimte rondom de bomenrij en het schakelpark openen de woningen zich meer.

Door de verspringende verkaveling en toepassing van diverse woning-opties ontstaat een rijke morfologie, waarin iedere woning vanzelf een bijzondere plaats inneemt. Deze diversiteit wordt ondersteund door toepassing van verschillende raamopeningen, passend bij de ruimtelijke organisatie en oriëntatie van de afzonderlijke woningen.

Beperking van het aantal ramen per gevel, de sobere gevelbehandeling op detailniveau, het fijne en haast abstraherend materiaalgebruik temperen de ruimtelijke diversiteit en geven het geheel een robuuste en ingetogen uitstraling.

Grote contrasten van open en gesloten gevels, en in het bijzonder de toepassing van vides met hoge ramen en daklichten, verzorgen een bijzonder spel van licht en donker. Met in de verblijfsruimten vooral veel licht, ook van boven.

Ondanks de hoge dichtheid waarin de buurt wordt gebouwd, ontstaat voor iedereen een rijke ervaring van ruimte, licht en lucht. Materialen die weinig onderhoud vergen en mooi oud worden, geven de woningen een duurzaam en tijdloos karakter.

 

Informatie

opdrachtgever CPO-vereniging Cohousing Strijp-R
jaar 2012 – 2016
locatie Eindhoven, Strijp-R
grootte 15 woningen – 3.113m2 BVO
samenwerking
Projectbegeleiding: Bouwen In Eigen Beheer, Eindhoven
Stedenbouwkundig ontwerp: diederendirrix, Eindhoven, Buro Lubbers, ’s-Hertogenbosch
Stedenbouwkundig deelontwerp: Houben/Van Mierlo, Eindhoven
Inrichtingsplan: Buro Lubbers, Vught
Constructeur: Bolwerk Weekers, Deurne
Geotechniek: Ingenieursbureau Inpijn Blokpoel, Son
Bestek / EPC: Bouwkundig Ingenieursbureau Kavel 13, Breda
Adviseur W-installaties: J. van Toorenburg BV, Den Haag
Aannemer: Borrenbergs Bouwbedrijf, Luyksgestel
Grondwerken: Kuppens Infra, Budel
W-installaties: Snoeks Installatiebedrijf, Valkenswaard
E-installaties: Markhorst Elektro, Eersel
Fotografie: Raf Gorissen
project delen op: