Urban Villa’s

Strijp-R, Eindhoven

Strijp R, het terrein van de voormalige beeldbuisfabriek van Philips in Eindhoven, wordt getransformeerd tot een groenstedelijk woonmilieu met circa 500 woningen.

Het stedenbouwkundig plan voor Strijp R onderscheidt vier dragende structuren die een logisch gevolg zijn van de analyse van de plek en de gewenste identiteit: de relicten, het schakelpark, de ring en het zoompark.

De geschiedenis van Strijp R is zichtbaar gebleven door zoveel mogelijk relicten van het verleden te handhaven. Ook het schakelpark is een duidelijke verwijzing naar het verleden van Strijp R. De aaneenschakeling van groene ruimtes volgt de historische diagonaal van de voormalige postdijk en later hoofdspoorlijn. De buurtonstsluiting d.m.v. een ringstructuur is functioneel en efficiënt en houdt de aangrenzende vrije (bouw)velden autoluw. De totale buurt wordt omringd door het zoompark, een 20 meter brede groenzone die van Strijp R een groene kamer in de stad maakt.

Een groot deel van het gebied binnen de buurtontsluiting wordt ontwikkeld tot het ‘vrije veld’. De buurtjes binnen het vrije veld kennen een onalledaagse verkaveling doordat het niet door doorgaande straten wordt doorkruist, maar wel door het centrale schakelpark. Het zijn autoluwe buurtjes; parkeren vindt plaats in parkeerkoffers die worden ontsloten vanaf de ring. Steegjes en doorgangen met zichtlijnen leiden langzaam verkeer naar het schakelpark.

Voor ontwikkelaar Amvest heeft Houben / Van Mierlo het plan ontworpen voor ‘Veld 7.2’. Op basis van de voorliggende stedenbouwkundige randvoorwaarden en het beeldkwaliteitsplan is een bijzondere woningtypologie ontwikkeld, waarin meerdere woningen samen een ‘urban villa’ vormen. De specifieke schakeling van steeds twee of drie woningen geeft elke woning een oriëntatie op minimaal drie buitengevels, en daarmee een hoogwaardige woonkwaliteit met gevels, balkons en terrassen gericht op ruime privé tuinen en het schakelpark.

De architectuur is geïnspireerd op de voormalige industriële gebouwen op het terrein, maar tevens op de beroemde villa’s van Mies van der Rohe en de geschakelde woningen in de Eindhovense schrijversbuurt. De contour van de geschakelde woningen kent veel hoeken, wat nog versterkt wordt door de toepassing van gemetselde schoorstenen in het centrum van de belangrijkste woonvertrekken. Hierdoor hebben de samengestelde volumes een bijzondere, rijke profilering.

Informatie

opdrachtgever Amvest
jaar 2011- 2016
locatie Eindhoven, Strijp R, Veld 7.2
grootte 16 woningen / 6 ‘urban villa’s’ / 130-160 m2 GBO per woning
samenwerking

Stedenbouwkundig ontwerp: diederendirrix, Eindhoven, Buro Lubbers, ’s-Hertogenbosch
Stedenbouwkundig deelontwerp: Houben / Van Mierlo, Eindhoven
Constructie: Van de Laar, Eindhoven
Fotografie: Koen van Damme, Gent, Raf Gorissen

project delen op: