Drivingrange TU/e Sportcentrum

Eindhoven

In overleg tussen de gemeente Eindhoven, sportbedrijf ‘de Karpen’ en het TU/e Studentensportcentrum was een plan opgesteld voor een overkapping t.b.v. de drivingrange op sportcomplex ‘de Hondsheuvels’; het geheel was hierin vormgegeven als een groene heuvel/talud. Dit volume tastte nadrukkelijk het open karakter van het terrein aan, en daarmee de open relatie van het grote veld met zijn natuurlijke begrenzing; een indrukwekkende dubbele rij suiker-esdoorns. Vanaf de Orpheuslaan zou zo’n massieve heuvel bovendien slechts herkenbaar zijn als een forse schaduwpartij, die het lichtgroene veld aan het zicht zou onttrekken.

Naar aanleiding van het voorgaande, heeft Houben / Van Mierlo de opgave gekregen het voorliggend ontwerp te heroverwegen en mogelijke alternatieven te onderzoeken voor de vormgeving van de overkapping van de drivingrange.

In het nieuwe plan is het maaiveld zoveel mogelijk intact gelaten en is een eenvoudig bouwwerk gesitueerd op het groene tapijt, een klein stukje  voor de fraaie boom-coulissen. Het is een bescheiden modernistische compositie, bestaande uit een ranke stalen overkapping, met hieronder twee kleine volumes – één voor instructie en één voor opslag. Het geheel refereert nadrukkelijk aan de architectuur van het TU/e Studentenportcentrum, in de ‘school’ van Rietveld en Van Embden.

Informatie

opdrachtgever directie TU/e Studentensportcentrum
jaar 2011-2012
locatie Eindhoven, Sportterrein De Hondsheuvels
samenwerking

Projectmanagement: TU/e Dienst Huisvesting
Terreinbeheer: Sportbedrijf De Karpen, Eindhoven
Constructie: Vervest Constructief Ontwerp en Advies, Volkel
W-installaties: Earth Energieadvies, Utrecht
E-installaties: EBR Waalwijk
Verlichting: Philips Lighting, Eindhoven,
Fotografie: René de Wit, Breda

project delen op: