Huisvesting HAN Sport & Bewegen

Hogeschool Arnhem Nijmegen

Voor de Hogeschool Arnhem Nijmegen heeft Houben/Van Mierlo reeds tweemaal de tijdelijke huisvesting van de opleiding HAN Sport & Bewegen ontworpen. HAN Sport & Bewegen is een jong en ambitieus onderwijsinstituut dat zichzelf profileert als “professional community”, een gemeenschap van medewerkers en studenten, waarbinnen betrokkenheid en identificatie dragers zijn van ambitie en resultaat. Deze kernwaarden vormen dan ook een belangrijk uitgangspunt voor de huisvesting van het instituut.

In 2010 heeft Houben / Van Mierlo in 2010 de eerste tijdelijke huisvesting ontworpen voor HAN Sport & Bewegen in een bestaand onderwijsgebouw uit de jaren tachtig. Het gebouw ‘de Molkenboer’ (ca. 4.500m2) is daarbij gerenoveerd en is daarmee een tweede ‘thuis’ geworden voor de destijds ca. 100 medewerkers en 1.800 studenten. De opleiding heeft daar daadwerkelijk een thuis gevonden, en een verdere groei doorgemaakt.

Inmiddels is de tweede verhuisbeweging een feit geweest (2014). De opgave daarbij was opnieuw een tijdelijke huisvesting in een bestaand onderwijsgebouw te realiseren en de onderwijsvisie te vertalen naar uitgekiende ingrepen waardoor het ‘Gymnasion’ gebouw een optimaal ‘thuis’ kon bieden aan alle studenten, medewerkers en professionals van buiten.

Het Gymnasion is een groot (ca. 10.000m2) structureel opgezet onderwijsgebouw op de campus van de Radboud Universiteit te Nijmegen.

 

Dit gebouw wordt gekenmerkt door een kamstructuur. Op alle bouwlagen worden d.m.v. een corridor-ontsluiting een veelheid aan onderwijs- en kantoorruimten ontsloten alsook de zijvleugels.

Deze centrale corridor is verticaal opengewerkt, maar op de verdiepingen zelf was overal een sterke hokjes-structuur aanwezig, en dus weinig betrokkenheid tussen de verschillende ruimten en vleugels op één vloerniveau.

Het Gymnasion is op het eerste vloerniveau direct verbonden met het universitair sportcentrum. Door juist op dit vloerniveau op slimme plaatsen bouwkundige elementen te slopen, zijn als het ware drie royale pleinen gerealiseerd en is er een miniatuur stedenbouwkundige structuur ontstaan van straten, stegen en pleinen die ontmoeting en samenwerking tussen studenten en docenten maximaal faciliteert en stimuleert, alsook de verbinding met het universitair sportcentrum.

Op deze ‘pleinen’ vormen eenvoudige vaste interieurelementen de ‘gebouwen’ die de ruimte geleden en het gebruik ondersteunen. De invulling van het entree-plein is uitgevoerd in de kleuren van de opleiding. De kleuren die in voormalige huisvesting de ‘Molkenboer’ waren toegepast voor de inrichting van ‘studentenplein’ en ‘docentenplein/meetingroom’ zijn hier opnieuw toegepast en uitgewerkt, en hebben zodoende bijgedragen aan een soepele overgang naar de nieuwe tijdelijke huisvesting voor dit succesvolle jonge instituut.

Informatie

opdrachtgever HAN – Instituut voor Sport- en Bewegingstudies
jaar 2013 – 2014
locatie Nijmegen, Gymnasion
grootte 10.000 m2
samenwerking

Projectbegeleiding: Dienst Huisvesting HAN, Arnhem
Adviseur geluid en brand: Mobius Consult, Driebergen
Aannemer: Plegt-Vos Oost, Hengelo
Interieurbouw: Verschuren Interieurbouw, Eindhoven
Meubilair: Ahrend, Arnhem
Fotografie: René de Wit, Breda

projectblad download
project delen op: