Masterplan TU/e Sportcentrum

TU/e-campus, Eindhoven

De TU/e is een belangrijke speler in de aantrekkelijke, groeiende ‘Brainport’ Eindhoven. Om de huidige en aanstaande groei te accommoderen werkt de TU/e gestaag verder aan de ontwikkeling van het TU/e Science Park. Een hoogwaardige campus, centraal in de stad gelegen, waar behalve voor studie, onderzoek en innovatie, ook meer plaats wordt gemaakt voor ondernemen en wonen. Een campus kortom, waar ontmoeting tussen verschillende doelgroepen en verblijf optimaal worden geaccommodeerd in een zeer aantrekkelijke parkachtige omgeving.

Sport is een belangrijke pijler onder de ontwikkeling van de universiteit en het studentenleven in Eindhoven. Het TU/e-sportcentrum heeft sinds jaar en dag de meest uitgebreide faciliteiten van alle Nederlandse universiteiten.

Het complex van het TU/e studentensportcentrum is evenwel behoorlijk verouderd; de open, modernistische compositie is al vele malen uitgebreid.

In nauwe samenwerking met de directie van het Studentensportcentrum en TU/e Dienst Huisvesting ontwikkelt Houben / Van Mierlo een masterplan voor een langjarige, gefaseerde ontwikkeling van het sportcentrum waarmee blijvend een hoge kwaliteit kan worden geleverd en de voortdurende groei kan worden geaccommodeerd. Een grote uitbreiding van het complex aan de noordwestzijde, in combinatie met een herziening van het omliggende landschap vormt het voornaamste onderdeel van een aantal deelprojecten.

Informatie

opdrachtgever directie TU/e Studentensportcentrum
jaar Masterplan: 2012 – 2014 Uitvoering: 2016 – 2021
locatie Eindhoven
grootte bestaand: ca. 9.500m2 BVO uitbreiding: ca. 3.000m2 BVO
samenwerking

Advies en ondersteuning: TU/e Dienst Huisvesting
Supervisie: TU/e Kwaliteitscommissie
Advies Landschap: Quadrat, Paul Achterberg

project delen op: