Fier

Nijmegen

Fier is een dynamisch en levendig stuk stad in het centrum van Nijmegen. Op de plek van het jaren ’70 winkelcentrum ‘De Molenpoort’ wordt de publieke ruimte teruggebracht. We maken het interieur van het bouwblok toegankelijk en onderdeel van het fijnmazige Nijmeegse netwerk.

De openbare ruimte sluit aan op het winkelgebied van de binnenstad. De verbinding die De Molenpoort legt tussen de Molenstraat Tweede Walstraat en Ziekerstraat maken we weer open als openbare route door het gebied. Zo wordt het Vlaams Kwartier weer een open en gastvrij gebied dat deel uitmaakt van het fijnmazige stedenbouwkundige weefsel van de historische binnenstad.

Historisch was de plek een oase in het stedelijk weefsel: het Oud Burgeren Weeshuis had een groene tuin tussen de gebouwen waar de patiënten en bewoners van de rust konden genieten. We herstellen dit idee, maar maken de ruimte nu ook openbaar toegankelijk. In het hart van Fier komt een reeks van pleintjes, straatjes en collectieve plekken.

De auto gaat aan de kant. We geloven in een binnenstad waar de auto niet langer op de eerste plaats staat, maar waar het om de voetganger gaat. Daarom kiezen we voor smalle en intieme profielen, verwant aan het Nijmeegse stelsel van stegen en gassen. Door royale fietsvoorzieningen borgen we de mobiliteit van de stedelingen die hier komen wonen.

Aan het openbaar gebied vinden we een mix van winkels, horeca en woningen. Op die manier zorgen we voor een levendige, sociaal veilige aansluiting met het maaiveld. De gebouwen trappen naar boven terug voor de menselijke maat en schaal. Speciale aandacht is geschonken aan de plinten. Die echoën de jaren ’50 wederopbouwarchitectuur van de grote warenhuizen in de binnenstad.

Het programma is een rijke aanvulling op het Nijmeegse woningaanbod. Er is een grote diversiteit aan woningen in Fier. Van grotere stadswoningen, kleine studio’s voor starters, sociale huur voor gezinnen, aanleunwoningen voor ouderen, tot riante koopappartementen. Fier is voor alle Nijmegenaren. Alle woningen hebben de centrale entree aan het openbare gebied van Fier.

De gebouwen kennen een rijke opbouw en verspringende massa. Dit zorgt voor licht en lucht zowel op straat als in de woningen. Daarnaast geeft het identiteit en samenhang aan het ensemble.

We kiezen voor een zacht en licht kleurenpalet. De pastelkleuren geven het gebied een optimistisch, maar ook intiem karakter. Dit palet sluit aan op het palet van Nijmegen. De gebouwen zijn uit verschillende materialen opgetrokken, maar de kleuren zijn per gebouw nauw verwant. Het monochrome materialenpalet zorgt voor herkenbaarheid en identiteit, zowel per gebouw als voor heel Fier.

Informatie

opdrachtgever MWPO
jaar 2020 - heden
locatie Nijmegen, NL
grootte 440 woningen, circa 35.000 m2
samenwerking

Ontwerp architectuur + stedenbouw: Houben & Van Mierlo Architecten
Ontwerp openbaar groen: DELVA Landscape Architecture
Installatieadviseur: Huisman & van Muijen,
Bouwfysica: moBius consult,
Constructeur: Pieters Bouwtechniek
Visualisaties: Houben / Van Mierlo, STG

project delen op: