Hotel T

's-Hertogenbosch

Hotel T is gelegen aan de Boschveldweg in het centrum van ’s-Hertogenbosch, op de plek van het huidige Hotel Terminus. De centrale ligging in het stationsgebied maakt het de ideale plek voor een short-stay-hotel.

Het gebouw ligt opgesloten tussen twee grote appartementencomplexen waarmee het samen een bouwblok vormt. De L-vormige opzet van het gebouw voltooit de straatwand en schept ruimte voor een groene patio. De plastische, expressieve voorgevel vormt een aangename afwisseling met de sobere architectuur van de naastgelegen appartementsgebouwen. De binnenhof kent een zachtere uitstraling die aansluit op de omliggende bebouwing.

Het hotel bestaat uit 34 hotelkamers, verdeeld over vijf bouwlagen. De markante luifel is zichtbaar vanaf het station en markeert de hoofdentree van het gebouw. Van hieruit worden de aangrenzende patio en de hotelkamers ontsloten. Vervolgens geeft de eenvoudige opzet van de ontsluiting het gebouw een heldere structuur.

De inspiratie voor de nieuwe voorgevel komt vanuit een gevelanalyse van de bestaande voorgevel en zijn positie in de straatwand. De verhoudingen die door analyse zijn blootgelegd hebben we gebruikt voor de nieuwe voorgevel. Vervolgens is de formele, strenge hoofdopzet van de voorgevel verfijnd door de toepassing van elementen met een eigenzinnige vormentaal. Door de nieuwe invulling van een bestaand principe blijft het karakter van het oude hotel bewaard.

Het lichte metselwerk sluit aan bij de naastgelegen gevels in de straatwand en wordt gecomplimenteerd door de lichtbeige bakstenen penanten. Het met een open hoek vertande metselwerk van de penanten maakt een plastische, herkenbare gevel. De moderne toepassing van traditionele materialen en verhoudingen plaatst het gebouw in zijn historische context en geeft het een eigentijdse uitstraling.

Informatie

opdrachtgever MWPO
jaar 2018 - heden
locatie 's-Hertogenbosch
grootte 34 hotelkamers, ca. 1025 m2 totaal
samenwerking

Ontwerp: Houben / Van Mierlo
Constructie: Van de Laar B.V.
Installatieadviseur: Sweegers en de Bruijn B.V.
Brand en bouwfysica: Sweegers en de Bruijn B.V.
Aannemer: De Wit Drunen

project delen op: