Reeve

Gemeente Kampen

Integrale gebiedsontwikkeling

Tussen de IJssel en het Drontermeer is een nieuwe rivierarm aangelegd; het Reevediep. Dankzij die ‘bypass’ kan de waterstand van de IJssel bij hoogwater binnen de perken blijven en houden inwoners van Kampen en omgeving droge voeten. Langs het Reevediep is een unieke, uitzonderlijk brede klimaatdijk gebouwd van 130 meter breed en 2 kilometer lang. Deze ‘superdijk’ is zo breed dat er woningen op en tegenaan kunnen worden gebouwd. Het plan voor het nieuwe dorp Reeve is niet alleen een plan tégen het water, het omarmt het water juist ook. Nieuwe watergangen worden gerealiseerd in de lijn en het ritme van oude polderslagen. Deze worden vanaf het Reevediep ontsloten via een doorgang/sluis in de klimaatdijk. Zo wordt ook het agrarische landschap achter de dijk getransformeerd tot een heel nieuw woonlandschap met een sterk nautisch karakter. Zo worden in Reeve waterkering, natuurontwikkeling en woningbouw gecombineerd in een integrale gebiedsontwikkeling.

Delva Landscape Architects maakte een masterplan, een slim en flexibel in te vullen raamwerk van waterstructuren, groengebieden en ontwikkelvelden. Daarbinnen krijgen verschillende woonsferen een plek. Houben / Van Mierlo werkt het plan verder uit tot een stedenbouwkundig plan voor de verschillende deelgebieden, zoals ‘dorpskern’, ‘eiland’ en ‘klimaatdijk’. Dat doen we met een heel team van de gemeente Kampen, BPD en uiteenlopende adviseurs.

Pionieren en creëren

Maak een nieuw dorp. Een organisch geheel van plekken met karakter. Met een publieke ruimte die het riante, unieke en diverse cultuurlandschap in en om het plangebied maximaal ontsluit voor watersporters, booteigenaren, fietsers en voetgangers. Waarbij ook waterbeheer, kunstwerken en vaarwegen een duidelijke rol van betekenis spelen. Een enorme uitdaging. In dit dorp gaat het om pionieren, om duurzaam wonen aan en met het water.

Binnen de hoofdopzet van ontwikkelvelden, creëren we unieke verkavelingen en beeldkwaliteitsplannen, die vooral vanuit de scenografie en vanuit de beleving van het landschap en van het water zijn ontworpen. Daarmee scheppen we de randvoorwaarden voor de ontwikkeling van een rijk en divers woonprogramma met hedendaagse architectuur en een sterk plaatsgebonden karakter.

Klimaatdijk en Eiland

Het dorp Reeve krijgt een zeer divers palet aan buurten, aan gebouw- en woningtypologieën. Het wordt een geweldige plek voor mensen die houden van de rust en het buitenleven. Van fietsen en wandelen, van zwemmen en varen! Op de ‘klimaatdijk’ ontwikkelen we een aantal compacte, woonclusters met een sterk collectief karakter. Vanuit de beschutting van ieder ensemble genieten bewoners van waanzinnige uitzichten over het dorp Reeve, het Reevediep en het omliggende landschap. Het dorp krijgt een eigen buitenhaven en verschillende kleine binnenhavens. Op veel plekken kunnen bewoners hun boot aan de eigen oever aanmeren. Bijvoorbeeld bij de riante kavels op het ‘eiland’, een van de eerst te ontwikkelen woonvelden.

Intieme dorpskern

Het dorp krijgt ook een intieme dorpskern met meer reuring en voorzieningen. Vanzelfsprekend komt hier een dorpsplein, zoals je dat kent in oude dorpen. Met een heus ‘dorpshuis’, een gemeenschappelijke ruimte die bewoners zelf vormgeven en indelen. Samen met de sluis, die het dorp voor vaarverkeer ontsluit, vormt dit straks het natuurlijke, levendige hart van het dorp.

Elkaar ontmoeten en samen een community vormen wordt ook gefaciliteerd doordat bewoners zelf zorgen voor de waterhuishouding en voor lokale energie. Het plan staat dan ook open voor nieuwe initiatieven, inzichten en functies en biedt flexibiliteit voor aanpassing in de toekomst.

Meer informatie op: nieuwbouw-reeve.nl en op de website van bpd-gebiedsontwikkeling.

Informatie

opdrachtgever Gemeente Kampen, en BPD Gebiedsontwikkeling
jaar 2018 - heden
locatie Kampen, Reeve
grootte nieuw dorp met ca. 600 woningen
samenwerking

Masterplan stedenbouw en beeldkwaliteitsplan op hoofdlijnen: Delva Landscape Architects, Amsterdam

Stedenbouwkundig ontwerp en beeldkwaliteitsplan deelgebieden, supervisie: Houben / Van Mierlo

Advies Stedenbouw, landschap, openbare ruimte, beheer, water: Gemeente Kampen

Verkeerskundig advies: BonoTraffics, Kampen

Advies civiele techniek en waterwegen: Witteveen + Bos, Deventer

Advies kunstwerken: IPV, Delft

project delen op: