De Jonkheer

Het Grôôt, 's-Hertogenbosch

Tussen het oude centrum van Den Bosch en de Zuid-Willemsvaart ligt het vijf hectare grote Gasthuiskwartier. Het terrein was van het Gasthuisziekenhuis en is tien jaar geleden gekocht door de Vof Gasthuiskwartier, een samenwerkingsverband van AM en Heijmans. Het gebied wordt aan de oostkant omsloten door de Nieuwstraat met gemeentelijke- en rijksmonumenten en aan de zuidkant door de Dieze met daaraan de Gasthuispoort, de Oude apotheek en het Regentenhuis. Houben / Van Mierlo architecten zal zich de komende jaren buigen over de diverse opgaven bij de herontwikkeling van dit historische stukje stad.

Het masterplan voor het totale Gasthuiskwartier welke door West 8 is ontworpen biedt achter de monumenten ruimte voor nieuwbouw. Het ensemble wat de oude en nieuwe structuren hier met elkaar vormt wordt de ‘dronkenzeemansverkaveling’ genoemd. Bezoekers van het gebied worden elke keer opnieuw verrast doordat straten niet doorlopen maar de bouwblokken ten op zichten van elkaar verspringen. Houben / Van Mierlo architecten versterk deze ervaring door de nieuwe woonblokken zo te draaien, te plaatsen en te vormen dat een passant na elk gebouw moet afbuigen om zijn route te kunnen vervolgen. Hier wordt de bijzondere intieme Bossche stedenbouwkundige stegenstructuur nog eens op een subtiele manier vorm gegeven.

Als eerste wordt het gemeentelijke monument aan de Nieuwstraat 20-22 getransformeerd tot woningen met hierachter nieuwbouw. Het nieuwe volume omarmt samen met de al bestaande uitbouw een cour/hof georiënteerd op het zuidwesten. Aan deze nieuwe, ogenschijnlijk middeleeuwse binnenhof hebben de woningen avondzon, zicht en een terras aan de Dieze. Ondanks dat de bestaande structuur van het monument behouden moest blijven is het gelukt hierin een groot aantal woningen te realiseren die elk optimaal genieten van de locatie en de ruimte die het bestaande monument bood. Zowel de woningen in het monument als in de nieuwbouw zijn alle uniek en grijpen in elkaar als tetris-blokjes. Het totale plan (inclusief de andere adressen) biedt ruimte voor compacte loftwoningen maar ook voor luxe penthouses, woningen over drie bouwlagen en stadsvilla’s.

Met de architectuur wordt voortgeborduurd op de Bossche architectuur. De nieuwbouw is een moderne bouwblok met kap. Daarmee wordt het volume ingebed in het typische kappenlandschap van Den Bosch. Aan de gevels wordt een fictieve geschiedenis meegegeven door zogenaamde oude openingen dicht te metselen en nieuwe sparingen elders in de gevel te maken. De nieuwbouw krijgt met de grote diversiteit aan ramen en unieke detaillering net zo’n rijke behandeling van de gevel als bij het monument. Het bestaande monument wordt gerestaureerd.

Informatie

opdrachtgever Maatschap Paarl Vastgoed + MWPO
jaar 2017 - heden
locatie 's-Hertogenbosch, Gasthuiskwartier
grootte 16 woningen (9 transformatie en 7 nieuwbouw) - circa 1.200 m2 BVO
samenwerking

Ontwerp: Houben / Van Mierlo, Eindhoven
Constructie: Bolwerk Weekers
Installatieadviseur: Klictet
Brand en bouwfysica: Mobius Consult
Aannemer: Bodavi
Fotografie: Bas van Mierlo & Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort 067837

 

  • gewonnen tender 2020
project delen op: