Klein Kadoelen

Amsterdam-Noord

Dit voormalig fabrieksterrein in Amsterdam-Noord is perfect gelegen tussen de grootstedelijke ontwikkelingen aan het IJ en het unieke ‘Waterland’ ten noorden van Amsterdam. Klein Kadoelen bevindt zich in een hoek tussen de Landsmeerderdijk -deel van de Waterlandse Zeedijk- en de Kadoelenweg, een authentieke straat met lintbebouwing. Deze locatie biedt een prachtig uitzicht op de Wilmkebreekpolder, een ingepolderd stuk weidelandschap, een waardevol natuurgebied midden in het stadsdeel. Op deze locatie ontwikkelt bouwende ontwikkelaar Hurks een woonbuurt met 48 woningen.

Houben / Van Mierlo tekent voor het stedenbouwkundig ontwerp en de architectuur van de woningen. Voornaam streven is deze woonbuurt op een vanzelfsprekende, duurzame manier in te voegen in de bestaande stedenbouwkundige context. Samen met de stedenbouwkundige van de gemeente zijn hiertoe de voornaamste uitgangpunten voor het stedenbouwkundige plan geformuleerd:

Voorkanten worden gericht naar de Kadoelenweg, de Landsmeerderdijk en naar de polder; Bestaande lijnen en structuren worden  overgenomen, bestaande toegangen tot het gebied worden gehandhaafd.

Het gebied wordt daarmee geen enclave, maar wordt gemakkelijk toegankelijk, en krijgt een uitnodigende openbare buitenruimte met verblijfskwaliteit aan de dijk, in de buurt en natuurlijk aan de polder.

De bouwvelden in het plan hebben een diepe maat waarbinnen kavels naast én achter elkaar kunnen worden geplaatst. Hierdoor krijgt de verkaveling plaatselijk een erfkarakter. Door de verbinding van de diepe achtererven in de fijnmazige verkeersstructuur van het gebied, krijgt het hele gebied een intieme openbare ruimte met een bijzondere verblijfskwaliteit. In het hart van de buurt wordt ruimte gemaakt voor een openbaar plein, met een fantastische ligging aan de polder.

De architectuur van de woningen Amsterdam Noord en het aansluitende Waterland vormt vanzelfsprekend een belangrijke inspiratiebron voor de vormgeving van de woningen. Er wordt een vertaling gemaakt van deze Waterlandse architectuur op basis van hedendaagse bouwtechniek, normen en woonwensen. Een architectuur van heldere, goede gesneden volumes, gemaakt van hoogwaardige materialen in een fijne detaillering. De kleuren blijven binnen een sober, Waterlands idioom.

Informatie

opdrachtgever Hurks vastgoedontwikkeling, ’s-Hertogenbosch
jaar 2014 - 2019
locatie Amsterdam-Noord
grootte Ca. 48 woningen op ca. 1,65 Ha
samenwerking

Openbare ruimte: Delva Landscape Architects, Amsterdam
Ruimtelijke onderzoeken en Infrastructuur: Arcadis Bouw & Infra, Apeldoorn
Ruimtelijke onderbouwing: Van Riezen & Partners, Amsterdam
Constructie: Alferink – Van Schieveen, Zwolle
Installaties: VisieTech, Almkerk / Van der Sluis, Genemuiden
Aannemer: Hurks bouw, Almere
Makelaardij: Van de Steege, Amsterdam / Broersma Makelaardij, Amsterdam
Publiciteit: Garlic, Amsterdam
Fotografie: Karin Borghouts, Kalmthout (BE)

project delen op: