Transformatie Rijkswaterstaat

's-Hertogenbosch

Het voormalige kantoor van Rijkswaterstaat aan de Schubertsingel 32 te ’s-Hertogenbosch (Zuid) wordt getransformeerd naar wonen. Het gebouw dateert van 1979 en omvat ±8.000m2 bruto vloeroppervlak. Het vrijstaande gebouw en het bijhorende parkeerterrein liggen in de hoek van de wijk ‘Zuid’ aan de rand van de Gestelseweg en de Pettelaarseweg.

Doel van de transformatie is een hoogwaardig gebouw te maken met een goede mix van woningtypen. Sociale huur & koop wordt gecombineerd met vrije sector koop appartementen. De begane grond blijft bestemd als commerciële ruimte. Het gebouw wordt ‘opgetopt’ en de gevel wordt geheel vervangen door een nieuwe, veel transparantere gevel, voorzien van balkons. Het gesloten kantoor karakter maakt plaats voor een riante woonomgeving met veel licht en buitenruimte.

Schuin tegenover het provinciehuis gelegen, neemt het gebouw een unieke plek in als poort naar de stad. Het is een ufo-achtig volume dat lijkt geland op een parkeerplein. Door zijn teruggetrokken basement en de sterke overhangende verdiepingsvloeren onttrekt het bestaande gebouw zich van het leven op het maaiveld en functioneert het als solitair volume in de woonbuurt, een kantoorgebouw voor forenzen. Centraal in het gebouw bevindt zich een royale binnenhof die van buiten door niemand ervaren wordt.

Bij de transformatie worden de beeldbepalende elementen van het gebouw (de overkraging, de binnentuin) bewaard en hergebruikt.

Door het gebouw met twee lagen in plaats van één laag op te toppen wordt het woonprogramma uitgebreid en wordt de dakopbouw duidelijker onderscheiden van het hoofdvolume. Hiermee krijgt het hele gebouw een duidelijke ordening van basement, lijf en kroon.

De binnentuin wordt verlaagd en krijgt een royale buitentrap richting de bestaande vijver en de hoofdentree. Ook de galerijen in het gebouw worden vanaf deze binnentuin met trappen ontsloten. Zo ontstaat een aantrekkelijke routing vanaf de straat tot aan iedere woning; men verdwijnt niet in anonieme trappenhuizen. Er ontstaat sociale cohesie/dynamiek in het gebruik en licht en lucht stromen door het gebouw heen.

Het ritme van het bestaande draagstructuur heeft als basis gediend voor de verdere uitwerking van de gevels. Daar waar op de begane grond de bestaande constructieve structuur van 10m overgaat naar een overgangsconstructie van 5m (de bestaande onderzijde van ‘de tafel’), zetten wij deze door in het lijf als een ritme van 2,5m en in de kroon een van 1,25m. Op deze wijze krijgt de gevelopbouw een duidelijke verfijning van basement tot kroon die de gevel een vanzelfsprekende geleding, rust en eenvoud geeft.

 

Informatie

opdrachtgever Wijkerzand
jaar 2015 - heden
locatie 's-Hertogenbosch, Zuid
grootte 10.000 m2 bvo
samenwerking

Ontwerp en visualisaties: Houben / Van Mierlo, Eindhoven
Ontwerp buitenruimte: MTD, ‘s-Hertogenbosch
Ruimtelijke onderbouwing: Rho, Rotterdam
Constructie: Goudstikker – de Vries, ‘s-Hertogenbosch
Installaties: Klictet, Waalwijk
Bouwfysica: Sunburst B.V., Tilburg
Adviseur geluid: ZRi, Eindhoven
Adviseur brand: Bravea, Eindhoven
Aannemer: Van Wijnen, Rosmalen
Fotografie: René de Wit

 

project delen op: