Samen Bouwen

Son en Breugel

Voor CPO-vereniging ‘Samen Bouwen in Son en Breugel’ werd dit plan voor achtentwintig energie neutrale woningen gemaakt. CPO staat voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Het project is gelegen op de voormalige locatie van de Nuts-Basisschool in het midden van de zeer bosrijke uitbreidingswijk ‘De Gentiaan’.

Het plan kenmerkt zich door de landschappelijke woonkwaliteit van de woningen. Zij hebben allemaal kleine (patio)tuinen en een rijke verbinding met het openbare groen. Hierdoor ontstaat de woonkwaliteit van een vakantiepark in het bos.

Daarnaast onderscheidt het plan zich door de grote variëteit aan woningtypen. Zo bevat het sociale koopwoningen, middenhuurwoningen, levensloopbestendige patiowoningen en gezinswoningen. Deze woningtypen zijn vrij geschakeld tot kleine, veelvormige bouwblokken.

Bij het samenstellen van deze blokken is nauwkeurig plaatsgemaakt voor particuliere en collectieve parkeerkoffers en -plaatsen. Daardoor is de auto slechts terloops zichtbaar in het straatbeeld. In dit buurtje hebben voetgangers en fietsers duidelijk voorrang.

De plastische architectuur met verspringende gevels wordt versterkt door de afwisselende toepassing van hout en baksteen. De textuur van het baksteen is nauw verwant aan de bast van de karakteristieke oude naaldbomen op de plek.

Het plan is in co-creatie met de bewoners ontwikkeld door en onder regie van Vastgoedregisseur. Zij zorgden voor een nauwgezette doorwerking van de uiteenlopende bewonerswensen en -budgetten in het plan. De gemeente voerde een sterke regie op de ambitie het bestaande landschap te eerbiedigen en benutten. Aannemer Huybregts Relou verzorgde de kopersbegeleiding en de uitvoering. In goede samenwerking is een zeer divers en betaalbaar plan gerealiseerd.

Informatie

opdrachtgever Vastgoedregisseur B.V.
jaar 2017-2021
locatie De Gentiaan, Son en Breugel
grootte 3.800 m2 BVO | 28 woningen
samenwerking

Ontwerp: Houben/Van Mierlo, Eindhoven
Landschap: Compositie 5 stedenbouw B.V., Breda (Ontwerp. Inmiddels Aveco de Bondt, Holten)
Infra: RA-infra, Sittard
Constructief advies: Van Gerven ABC, Eersel
Installatieadvies: Marsaki Vastgoedadvies, Goes
Brandadvies: Volantis, Eindhoven
Aannemer: Huybrechts Relou, Son en Breugel
W-installaties: Van Heugten installatie, Gemert
E-installaties: Hendriks installatietechniek, Gemert
Fotografie: Base Photography

project delen op: