Cobbencampus

Tilburg

Voor ontwikkelaar Magis Vastgoed verzorgden we het Stedenbouwkundig Onderzoek en Schetsontwerp voor een ‘campus’ voor internationale studenten tussen station en Tilburg University, de ‘Cobbencampus’.

Drietrapsraket
Opdrachtgever Magis Vastgoed transformeerde eerder met succes een voormalig belastingkantoor aan de Professor Cobbenhagenlaan in Tilburg naar 150 woningen voor studenten. Vervolgens maakten we samen het ‘winnende plan’ voor de ontwikkeling van circa 240 tijdelijke woningen voor studenten van Tilburg University en Avans Hogeschool op een aangrenzend, braakliggend terrein: een intensieve landschappelijke verkaveling rondom centrale collectieve voorzieningen en sportvelden. Dit plan is in realisatie onder de naam ‘the Garden’. Een derde plandeel betrof een kantoorlocatie aan het Reitseplein, aan de andere kant van de weg langs het spoor. Door de sloop van het bestaande kantoorcomplex wordt hier ruimte gemaakt voor de ontwikkeling van tenminste 350 studentenwoningen. Ons structuurontwerp is tot stand gekomen in goede samenwerking met de afdeling Stedenbouw van de gemeente Tilburg. Met het plan is draagvlak ontstaan voor de ruimtelijke ontwikkeling bij de afdeling Stedenbouw en de Omgevingscommissie. Het plan wordt nader ontworpen en uitgewerkt door architectenbureau FAAM uit Eindhoven, en is in voorbereiding onder de naam ‘the City’.

Cobbencampus: ‘The City’
Met name voor dit laatste plandeel hebben we een uitgebreide voorstudie gedaan. We hebben hier immers te maken met geluidsbelasting en veiligheidsissues die horen bij bouwen aan het spoor. Bovendien ligt er de ambitie om een even groot als kenmerkend gebouwensemble te maken, dat wordt gemarkeerd door een bijzonder hoogte-accent.

Om een goed beeld te krijgen van de stedenbouwkundige context waarbinnen deze gebouwontwikkeling kan plaatsvinden, breidden we de analyse uit naar het gehele terrein langs het spoor. Er zijn behalve de studentenhuisvesting geen gezinswoningen in de directe omgeving. Wel een middelbare school, hogescholen, de universiteit, sportvoorzieningen en aan de rand van het gebied enkele bedrijven. Zo is het idee van een campus tot wasdom gekomen. Het gebied leent zich bij uitstek voor een autoluwe, groene campus, waarbij voetgangers en fietsers maximaal de ruimte krijgen. Waar talrijke uitnodigende plekken zijn voor ontmoetingen en studenten alle ruimte krijgen voor ontspannen, sporten, studeren en wonen in een internationale community!

Modernistisch idioom van Tilburg University
Binnen het concept van de Cobbencampus maakten we het voorontwerp voor het nieuwe appartementencomplex. Het complex moest tenminste 350 appartementen en hotelkamers omvatten voor internationale studenten, met een rijk palet van collectieve voorzieningen zoals een restaurant, studiecentrum, fitnessruimtes, een mini-supermarkt, een wasserette, fietsverhuur en fietsreparatie. We ontwierpen een bijzonder, hedendaags ensemble in een moderne architectuur. Hierbij is zowel de stedenbouwkundige inpassing als de architectuur geïnspireerd op de beste voorbeelden uit het rijke, modernistische idioom van de Tilburg University.

Informatie

opdrachtgever Magis Vastgoed
jaar 2019
locatie Tilburg, NL
grootte ca. 240 tijdelijke en ca. 350 permanente appartementen voor (internationale) studenten
samenwerking

Advies veiligheid en geluid: Tritium advies, Eindhoven

Advies stedenbouw: Gijs Evers, stedenbouwkundige gemeente Tilburg

project delen op: