StadsBuiten

studie voor Synchroon

Groen-stedelijk wonen aan de rand van de stad

Niets leukers dan nadenken over een fijne woonomgeving waar mensen prettig wonen en elkaar kunnen ontmoeten, waar kinderen samen ravotten en de wereld ontdekken, waar ouderen zich veilig voelen en zich niet eenzaam voelen. Waar de natuur een herkenbare en belangrijke plek heeft. Voor Synchroon deden we onderzoek naar woonconcepten voor locaties aan randen van steden die geen duidelijke identiteit meer hebben. De stad heeft vaak van die rafelrandjes die nergens meer voor lijken te dienen. Verrommelde gebieden met infrastructuur, onduidelijke overgangen naar het volgende dorp, leegstaande boerderijen of een verouderd industrieterrein. Deze schakelzone biedt ruimte voor mooie woongebieden die stad én buitengebied versterken.

Stadse dynamiek, dorpse geborgenheid

StadsBuiten geeft invulling aan deze ideeën. Een woonconcept met een duurzame, groen-stedelijke buurttypologie in kleine clusters aan de rand van de stad voor mensen die wel bij, maar niet midden in de stad willen wonen. Op basis van historische voorbeelden en de wensen van potentiële bewoners, schetsen we scenario’s voor een buurt die de voordelen van een dynamische stad combineert met de geborgenheid van een dorp. Een groene buurt waar biodiversiteit wordt versterkt, met een juiste balans tussen mens en natuur.

De mens op zijn plek

StadsBuiten heeft oog voor mens, plek en aarde. Uitgangspunt is een kleine buurt, waar je je buren kent en elkaar ongedwongen kunt ontmoeten. Waar voorzieningen worden gedeeld. Met woningen voor een hechte gemeenschap met jong en oud, alleenstaanden, stellen en gezinnen met kinderen. Een veilige openbare ruimte, ingericht voor ontmoeting en verblijf met veel speelvoorzieningen en vooral heel veel groen. Waar de auto ruimte maakt voor de voetganger en bewoners vrij spel hebben in de openbare ruimte. Gebruik van duurzame vervoersmiddelen wordt gestimuleerd. Goede fiets- en wandelnetwerken tussen stad en buiten zorgen ervoor dat bewoners onbeperkt kunnen genieten van ‘both worlds’. Een vloeiende overgang van groen naar het aangrenzende landschap zorgt voor verbinding en authenticiteit.

Ecologische meerwaarde

Die vloeiende overgang versterkt bovendien stad en land als biotoop voor planten en dieren. De inrichting van buitenruimtes met planten en soorten die daar vanouds thuishoren, zorgt voor een versterking van de ecologische waarde van de woonomgeving, zodat vogels, insecten, bijen en vlinders hier ook weer een woonomgeving vinden met voedsel en schuilplekken. Daarbij is StadsBuiten klimaatbestendig. Door ontharding, vergroening en waterbeheer voorkomen we overlast bij zwaar weer en gaan we hittestress tegen. Bestaande en nieuwe groenstructuren verbinden we tot een belangrijk, groen netwerk. Zo komen we tot een woonconcept voor mensen die houden van de stad én van buiten zijn en die zich bewust zijn van hun omgeving en hun persoonlijke ecologische footprint.

Informatie

opdrachtgever Synchroon, Utrecht
jaar 2019 - heden
samenwerking

Concept landschap & stedenbouw: Staatsbosbeheer

Concept landschap & stedenbouw: Delva Landscape Architects, Amsterdam

Identiteit: HeyHeydeHaas, Eindhoven

Fotografie: Basephotography, Eindhoven

Historisch en maatschappelijk kader: Ko van Dun Kunstgeschiedenis

project delen op: