Acht Hertogen I

Het Grôôt, 's-Hertogenbosch

Tussen het oude centrum van Den Bosch en de Zuid-Willemsvaart ligt het vijf hectare grote Gasthuiskwartier. Het terrein was van het Gasthuisziekenhuis en is tien jaar geleden gekocht door de Vof Gasthuiskwartier, een samenwerkingsverband van AM en Heijmans. Het gebied wordt aan de oostkant omsloten door de Nieuwstraat met gemeentelijke- en rijksmonumenten en aan de zuidkant door de Dieze met daaraan de Gasthuispoort, de Oude apotheek en het Regentenhuis. Houben / Van Mierlo architecten zal zich de komende jaren buigen over de diverse opgaven bij de herontwikkeling van dit historische stukje stad.

Het masterplan voor het totale Gasthuiskwartier welke door West 8 is ontworpen biedt achter de monumenten ruimte voor nieuwbouw. Het ensemble wat de oude en nieuwe structuren hier met elkaar vormt wordt de ‘dronkenzeemansverkaveling’ genoemd. Bezoekers van het gebied worden elke keer opnieuw verrast doordat straten niet doorlopen maar de bouwblokken ten op zichten van elkaar verspringen. Houben / Van Mierlo architecten versterk deze ervaring door de nieuwe woonblokken zo te draaien, te plaatsen en te vormen dat een passant na elk gebouw moet afbuigen om zijn route te kunnen vervolgen. Hier wordt de bijzondere intieme Bossche stedenbouwkundige stegenstructuur nog eens op een subtiele manier vorm gegeven.

Het Rijksmonument aan de Nieuwstraat 24 in Den Bosch is in de 19e eeuw gebouwd als woning. De aan- en opbouwen achterzijde dateren uit de 20e eeuw toen het in gebruik was als kantoor. Houben / Van Mierlo architecten is gevraagd het gebouw te renoveren en de oude woonfunctie terug te geven.

In het Rijksmonument komen woningen waarbij de bestaande structuren zoveel mogelijk worden gerespecteerd. De nieuwe uitbreidingen op de begane grond en op het dak zijn onderscheidend van de bestaande bouw en geven het monument een nieuw leven. Ze zijn sterk onderscheidend maar zorgen dat het monument nog steeds de meeste aandacht krijgt. Daarnaast wordt de moderne kap van de dakopbouw ondanks zijn fremdkörper-achtige vorm moeiteloos in zijn nieuwe hoedanigheid opgenomen in het kappenlandschap van Den Bosch.

In de tuin achter het Rijksmonument wordt een nieuwbouw gerealiseerd. Hierin komen drie stadswoningen. Met de nieuwbouw wordt in concept verwezen naar de oorspronkelijke situatie waarin de stadsvilla (het rijksmonument) beschikte over een diensthuis. De nieuwbouw is daardoor een eenvoudig volume met kap waarin de ‘voormalige’ poorten en sparingen dichtgemetseld zijn en nieuwe ramen en deuren voor de drie woningen worden gemaakt. De gelaagde gevel vertelt het fictieve verhaal van de transformatie van diensthuis naar wonen.

Informatie

opdrachtgever Kaaphoorn bv + MWPO
jaar 2018 - heden
locatie ‘s - Hertogenbosch, Gasthuiskwartier
grootte 6 woningen (3 transformatie appartementen, 3 grondgebonden woningen) circa 1.340m2 BVO
samenwerking

Ontwerp: Houben / Van Mierlo, Eindhoven
Constructie: Bolwerk Weekers
Installatieadviseur: Klictet
Brand en bouwfysica: Mobius Consult
Adviseur erfgoed: Erfgoed.nu
Aannemer: Bodavi

 

 

  • gewonnen tender 2020
project delen op: