Herbestemming Kweekschool

Breda

De voormalige Fransciscus Kweekschool aan het Dr. Jan Ingen Houszplein te Breda heeft sinds de bouw in 1917 menig onderwijsinstelling gehuisvest. De huidige huurder, De Rooi Pannen, verlaat het pand eind 2018 en er is geen zicht op huisvesting van een andere scholengemeenschap.

Het doel van de opgave is het voorkomen van leegstand van dit rijksmonumentale pand door deze te herbestemmen tot een woongebouw met 70 appartementen. De plint van het gebouw wordt waar mogelijk ingevuld met commerciële functies zoals zorg, winkels en kantoren. Alleen in de rechterzijvleugel worden aan de Vestkant op de begane grond appartementen gerealiseerd.

De in 1923 aangebouwde Kapel in Neo-Romaanse stijl is in het centrum van de Kweekschool gekoppeld aan het hoofdvolume en is uitermate geschikt om te bestemmen als bijeenkomstruimte / horeca. Het kan een katalysator zijn voor de activiteiten op het terrein.

De Kweekschool met zijn U-vorm vormt een heldere afkadering van het achterterrein, waar het hierop gelegen sport-/theatergebouw in een tweede fase ook wordt herbestemd tot woongebouw. Hierin zullen 26 appartementen worden gehuisvest middels vernieuwbouw. De contour van het gebouw en de kapvorm worden hiertoe aangepast. Beide panden samen omvatten ca. 8.000m2 aan bruto vloeroppervlak.

Met betrekking tot de invulling van het achterterrein zelf is de ambitie om een betere balans te realiseren tussen enerzijds het parkachtig groen en anderzijds de ruimte benodigd voor het parkeren. Om de parkeerdruk te verkleinen worden onder andere deelauto’s zoals Green Wheels en deelfietsen ingezet. Tevens wordt in nauwe samenspraak met de gemeente ingezet op een scherpe parkeernorm passende bij de verschillende doelgroepen.

Hierdoor kunnen de ‘oksels’ tussen de zijvleugels van de Kweekschool en de ruimte direct rondom de kapel en sporthal vrijgehouden worden van parkeervakken en ingevuld worden met groenvoorzieningen en terrassen behorende bij een eventueel horecapunt gehuisvest in de kapel. Met als uiteindelijk doel het aantrekkelijk maken om te verblijven op het terrein en kansen te bieden voor sociale-maatschappelijke activiteiten als verrijking van de wijk.

De vrije hoogte van 4,5m van de oude klaslokalen in de Kweekschool wordt benut door de toevoeging van een entresol als slaapverdieping in de appartementen. Mede hierdoor ontstaat een ruimtelijke dynamiek met de woonkamer aan de gevelzijde waar de volledige vrije hoogte wordt ervaren. Samen met de lichtinval vanuit de royale gevelopeningen ontstaat een hoogwaardige woonomgeving die past bij de kwalitatieve uitstraling van het monumentale gebouw.

Informatie

opdrachtgever Vrijborg, Vught
jaar 2016 – 2020
locatie Dr. Jan Ingen Houszplein, Breda
grootte 96 appartementen, 8.000m2 BVO
samenwerking

Ontwerp en visualisaties: Houben / Van Mierlo, Eindhoven
Constructie: Adams Bouwadviesbureau, Druten
Installaties: Installatie Advies groep, Oss
Adviseur brand: SGS Nederland BV, Rotterdam
Adviseur geluid: Nieman Raadgevende Ingenieurs BV, Utrecht

project delen op: