De Fruitmeester

Beverwijk

Vier dorpse buurtjes, elk met een eigen signatuur

Ons stedenbouwkundig concept voor de wijk Binnenduin in Beverwijk vertelt het verhaal van de iconische tuinderswoningen en bijbehorende schuren, kenmerkend voor het gebied. Door de doordachte verkaveling ontstaan vier buurtjes, geïnspireerd op de geschiedenis van deze specifieke locatie en op de woonomgeving van vroegere tuinders. Elk buurtje krijgt een eigen programma en signatuur: De Erven verwijst naar het traditionele erf van de kleine fruitteler. De Boomgaard en De Kassen maken grotere collectieve ensembles rondom een collectieve boomgaard en moestuinen met kassen. De Pluktuin, tenslotte, verwijst naar de latere periode in de tuinbouw, met grotere schuren.

Uitnodigend tot ontmoeten en goed nabuurschap

De eigen sfeer wordt steeds bepaald door een uitgekiende variatie in landschappelijke inpassing, combinatie van woningtypen, architectuur, collectieve voorzieningen én door de toepassing van een ‘boerenslim’ arsenaal aan voorzieningen voor waterbeheer, voor een rijke flora en fauna en circulair bouwen, traditioneel én in massief hout.

Tot de verbeelding sprekende collectieve voorzieningen faciliteren optimaal een actief buitenleven én stimuleren daarbij de ontmoeting en goed nabuurschap tussen de bewoners van elk buurtje.

Markant samenspel van strak en dorps

We ontwerpen moderne, duurzame woningen met een dorps karakter, geïnspireerd op de kenmerkende eigenschappen van de tuinderscultuur. Denk aan mansardedaken en ongelijke, geknikte zadeldaken van uitgebouwde woningen, en mansarde- en schildkappen van schuren voor werk en opslag. Een markant samenspel van strak en modern met dorpse of historische elementen.De natuurlijke materialen, zoals baksteen en hout, sluiten aan bij de traditie van het gebied. Donker en licht hout en baksteen in aardse tinten worden afgewisseld met de kenmerkende wit gestucte woning. Zo maken we met heldere, pakkende volumes, met natuurlijke materialisatie en fijne detaillering een uniek, nieuw beeld.

Informatie

opdrachtgever Dura Vermeer Midden-West, Cruquius
jaar 2019 - heden
locatie Middenveld Binnenduin, Beverwijk
grootte 33 grondgebonden woningen, 21 appartementen
samenwerking

Architectuur: Werkstatt Architecten, Eindhoven
Openbare ruimte: Delva Landscape Architects, Amsterdam
Integrale Duurzaamheid: OFME, Amsterdam
Constructeur: Kaskon, Zoetermeer
W-installaties: Klimaatgarant, Schiedam
Marktonderzoek: Teer Makelaars, Beverwijk
Visualisaties: Kaas & Rijst, Breda

  • tender gewonnen 2020
project delen op: