Apotheek & Regentenhuis

Het Grôôt, 's-Hertogenbosch

Aan de Binnendieze, naast de Gasthuispoort staan het monumentale Apothekerspand en het Regentenhuis. Op de plek waar het oorspronkelijke Groot Ziekengasthuis bestuurlijk ontsproot en aangestuurd werd, worden de bestaande panden herbestemd en gerestaureerd.

In het door West 8 opgestelde ruimtelijk functioneel kader komen de panden te liggen aan een groen entreegebied. Dit gebied is noordelijk omsloten door het Zusterhuis en oostelijk door het zwerfgebied. Door een nieuw toe te voegen kavel aan de westzijde krijgt het pas echt de intimiteit welke dit entreegebied omkadert.

Aan de zijde van de Binnendieze, in de oksel van het Regentenhuis en het nieuwe kavel wordt de gedempte Binnendieze weer open gegraven en worden historische relicten zoals de oude waterpoort hersteld en teruggebracht. Nieuwe kwaliteiten zoals een openbare tuin en een voorplein bij de waterpoort geven een opmaat naar verbeteringen van het verblijfsklimaat in dit onderkomen en sociaal problematische stukje van de stad.

De huidige situatie is een ensemble van bestaande gebouwen met elk hun duidelijk eigen karakteristiek en aanpassingen in de tijd. Het nieuwe kavel en het nieuwe entreegebouw naar het regentenhuis zijn in eenzelfde compositorische wijze toegevoegd aan het totaalensemble. Het nieuwbouwonderdeel en het hogere element van dit apotheekgebouw maken de hoekstenen van het totaalensemble.

Het maken van een steeg tussen de nieuw te bouwen onderdelen en de bestaande gebouwen geeft een hint naar de oude nauwe historische structuren in de binnenstad. Daarbij geeft het zicht op de ‘nieuwe oude’ waterpoort, maar ook licht aan de noordzijde van het gebouwensemble en het vergroende entreegebied.

Het begane grondniveau van alle gebouwen, behalve de nieuwbouw, krijgt een semi-openbare functie. Daarboven wordt gewoond. De woningplattegronden zijn volgend aan de monumenten. Daar waar onmogelijkheden ontstaan wordt in karakter van het monument ingegrepen. Alleen in de langsgevel van het Regentenhuis, in de oksel van de waterpoort, de opengemaakte Binnendieze en de nieuwbouw wordt er in het Regentenhuis een nieuwe tijdslaag toegevoegd. Dit als reactie op de diverse tijdslagen en wijzigingen waaraan deze gevel onderhevig is geweest en waar op dit thema is verder gegaan.

De nieuw te bouwen hoekappartementen zijn vormgegeven als een samengesteld blok van twee woningen. Op deze wijze sluit dit hoekblok beter aan bij de typologie van de grondgebonden panden op het hele gasthuiskwartier en bij de bestaande historische binnenstad.

Op de hoek wijkt het gebouw, om een bestaande boom zo de ruimte te geven en op een vanzelfsprekende wijze het blok in schaal te geleden. In de uitwerking is in kleur en materialisatie voortgegaan op het Bossche DNA. In details en compositie gaat het grijze hoekblok wat meer in op de Bossche School karakteristiek, maar probeert ook in zijn eigen modernistische wijze niet de bijzonder waardevolle karakteristieken van de monumenten te overschreeuwen.

Informatie

opdrachtgever MWPO
jaar 2019 - heden
locatie 's-Hertogenbosch, Gasthuiskwartier
grootte 13 woningen + horeca: totaal ca. 1.700 m2 BVO (ca. 1.180 m2 transformatie + 520 m2 nieuwbouw)
samenwerking

Ontwerp: Houben / Van Mierlo
Constructie: Pieters Bouwtechniek
Installatieadviseur: DWA
Brand en bouwfysica: DWA
Adviseur erfgoed: Erfgoed.nu
Fotografie: René de Wit

 

 

  • gewonnen tender 2020
project delen op: