STOA

's-Hertogenbosch

Tussen het volop in ontwikkeling zijnde Gasthuiskwartier en de Markt in ’s-Hertogenbosch ligt de Tolbrug parkeergarage (j±1960) en de Stoa Winkelstrip (±1997). Enerzijds is het een plek waar het parkeren in de Tolbruggarage, net voor de grote markt en binnenstad, wordt opgelost. Anderzijds is het een plek om het winkelcentrum De Arena beter te ontsluiten vanuit de binnenstad en parkeergarage. Het Burg. Loeffplein ligt er precies tussenin en is de resultante van deze stedenbouwkundige ingrepen van voorheen.

De blokkade van deze Stoa en Tolbruggarage en de werking van het Burg. Loeffplein als niet zijnde een verblijfsplein, geven dit plein een geringe identiteit door zijn louter functionele uitwerking. Er zijn nu echter verbeterende aansluitingen vanuit de noordzijde van de Zuid-Willemsvaart via het Gasthuiskwartier, daarnaast kunnen er mogelijk grotere wijzigingen zijn met de footprint van Stoa en de Tolbruggrage. Dit geeft aanleiding tot een nieuw stedenbouwkundig plan voor dit stukje stad.

De campusgedachte voor het Middengebied en de mogelijkheid om iets te doen met de gedempte stromen, geven kansen om de openbare en het landschappelijke in dit stadsdeel een enorm nieuw impuls te geven.

Voor dit nieuwe stedenbouwkundige plan is Houben / Van Mierlo in samenwerking met Powerhouse Company en Delva Landscape Architects door de opdrachtgever gevraagd mee te denken en te ontwerpen. Uitgangspunt daarbij is om met een klein stukje binnenstad, een grote betekenis te hebben voor het openbare gebied. Wellicht vanuit de gedachte van het oorspronkelijke fijnmazige weefsel van de historische binnenstad, maar in ieder geval vanuit de autoloze, biodiverse binnenstad en begrip voor de plek die het ooit was.

Informatie

opdrachtgever MWPO
jaar 2022 - heden
locatie 's-Hertogenbosch
grootte circa 15.000m2 BVO; wonen, horeca en commerciële ruimte
samenwerking

Ontwerp:
Houben / Van Mierlo
Powerhouse Company
DELVA Landscape Architecture / Urbanism

project delen op: