Loopbrug & Bruggebouw

Strijp-R, Eindhoven

Als laatste in een reeks van diverse bouwopgaven op Strijp-R in Eindhoven is door Houben / Van Mierlo architecten de hand gelegd aan een van de zes relicten op het terrein, namelijk de loopbrug.

In het stedenbouwkundig plan voor Strijp-R is opgenomen dat de relicten bijzondere gebouwen zijn en een ‘status aparte’ hebben. Deze oude gebouwen geven sfeer en een eigen identiteit aan Strijp-R die herinnert aan het industriële verleden. De loopbrug verbond ooit twee delen van een beeldbuizenfabriek. In de nieuwe situatie grenst de loopbrug aan het Bruggebouw. In het Bruggebouw zitten vijf grondgebonden woningen en de loopbrug is getransformeerd tot zelfstandige woning.

Het nieuwe Bruggebouw heeft onder invloed van ‘gebiedseigen kenmerken’ vorm gekregen. Het is zakelijk, eenvoudig en functioneel. Bij de start van ontwerp lag het woonniveau van het Bruggebouw een meter verhoogd ten op zichten van het omringende maaiveld. Door aan de straatzijde een loadingdock te introduceren met daarvoor het parkeren is dit hoogteverschil overbrugd, ontstaat er een ‘leef’ kelder en wordt er een subtiele verwijzing gemaakt naar het oude fabrieksmatige karakter van het terrein.

De plattegronden en routing van kelder naar 1e verdieping zijn zo aan de voorgevel gelegd dat deze drie verdiepingen via vides met elkaar in verbinding staan en de nodige flexibiliteit oplevert in woonplekken. Hoge glazen puien zijn daar aan de voorgevel ingezet om op deze lagen licht ver en diep binnen te laten dringen. Door deze grote glazen puien zijn daarnaast de bewegingen in het huis zichtbaar van buitenaf. Zo ontstaat een dynamisch beeld dat refereert naar de bedrijvigheid op het terrein van toen de fabrieken nog in gebruik waren. De loopbrug sluit door zijn transparantie en gebruik hierbij aan doordat hier 24/7 geleefd wordt en hier ook in de avonden dynamiek is.

De kopgevels zijn geleed in twee delen om het meer rijzend en statig te maken en tevens op west een balkon te introduceren. Gelijk aan de stedenbouwkundige uitgangspunten van Strijp-R om het leven via balkons omhoog te brengen. De kopgevel heeft daarmee een subtiele referentie gekregen naar de iconische Fagus Factory van Walter Gropius.

De oude fabrieken op Strijp-R hadden functionalistische details en ranke slanke kozijnen. Ze waren streng en functioneel, maar fijn gedetailleerd. Hier is verder op doorgeborduurd. Slanke kozijnen, bestendige betonnen elementen als dakranden of borstweringen geven dit stukje Strijp-R weer een herinnering aan het fabrieksmatige karakter van het terrein waar functionaliteit en techniek tot in finesse uitgewerkt werden.

Informatie

opdrachtgever Kragt Groep, Eindhoven
jaar 2018-2022
locatie Eindhoven, Strijp-r
grootte 6 woningen
samenwerking

Architect: Houben / Van Mierlo

 

 

 

  • Strijp-R genomineerd voor de Neprom-prijs 2021
project delen op: