Acht Hertogen II

Het Grôôt, 's-Hertogenbosch

Op het terrein van het Gasthuiskwartier ligt het ‘zwerfgebied’. Een intiem stukje stad tussen de bestaande monumenten van het voormalige Groot Ziekenhuis Gasthuis.

In dit zwerfgebied liggen monumenten, maar ook losse kavels. Soms gekoppeld aan bestaande (rijks-)monumenten aan de Nieuwstraat en soms zelfstandig. Dit betreffende kavel ligt aan de rand van dit zwerfgebied, maar vormt aan de andere zijde ook samen met het St. Joseph Paviljoen, de Gasthuispoort, de voormalige monumenten van de Apotheek, het Regentenhuis en het Rijks monumentale Zusterhuis, het kader van het entree park van het hele Gasthuiskwartier.

Het kavel ligt direct aan het openbare gebied doordat het een 100% bebouwingseis heeft. Gebruik, architectuur en geleding in massa en gevel zijn daarom volledig vormgegeven vanuit het type activiteit in de woning. Actieve leeffuncties op de begane grond en meer privé-passieve activiteiten op de verdiepingen. Bovenop de woning als slotstuk de daktuin en onder de woning de kelder met de secundaire functies.

Op plekken waar het kan wordt het alzijdige volume geleed om het profiel van de straat royaler te maken of de leefruimtes goede buitenruimtes te geven, en/of naar de juiste oriëntatie te ontsluiten. Dit wordt verder doorgevoerd in de gevelcompositie. De gevelsparingen reageren qua hoogte, diepte of type op de wisselwerking tussen privé en openbaar, tussen zien en gezien worden.

In de uitwerking verbindt het gebouw de monumentale omgeving en de nieuwbouw in een eclectische architectuur. De ambachtelijkheid van de detaillering en uitvoering in de bestaande monumenten is vertaald naar een abstracte uitwerking van detaillering in neggen, balustrademetselwerk, entreeportalen en uitwerkingen in plinten en luifels. Maar ook de zakelijkheid van de hedendaagse gevraagde maakbare architectuur is te herleiden. Strenge blokken en versnijdingen.

Samen met de keuze van de steen hebben deze parkvilla’s een lichte referentie, herkenbaarheid naar de Arts & Crafs architectuur van de vroeg 20e eeuw. Abstract ambachtelijk, zorgvuldig in materiaal, detail en compositie.

Informatie

opdrachtgever MWPO
jaar 2019 - heden
locatie 's-Hertogenbosch, Gasthuiskwartier
grootte 2 grondgebonden woningen - circa 665m2 BVO
samenwerking

Ontwerp: Houben / Van Mierlo, Eindhoven
Constructie: Bolwerk Weekers
Installatie-adviseur: Klictet
Brand en bouwfysica: Mobius Consult
Aannemer: Bodavi

 

 

  • gewonnen tender 2020
project delen op: