Transformatie Het Magazijn

Den Haag

Het voormalige magazijn van het Gemeentelijk Elektrisch Bedrijf van Den Haag wordt getransformeerd naar wonen. Het gebouw dateert van 1932 en werd in 2000 getransformeerd tot huisvesting voor creatieve bedrijven. Liggend aan het Esperantoplein en het Verversingskanaal heeft het voormalige magazijn een prominente plek in het nieuw te ontwikkelen Energiekwartier, het voormalig Gemeentelijk Industrie Terrein.

Na de transformatie van magazijn tot bedrijfsgebouw in 2000, wordt het nu getransformeerd tot appartementengebouw met commerciële functies in de plint. Van deze herontwikkeling verzorgen wij het ontwerp van de ‘optopping’.

Tijdens de herontwikkeling in 2000 zijn de in het oog springende klimaatgevels toegevoegd aan het hoofdvolume uit 1932. Deze ‘horizontale’ uitbreiding lijkt het gebouw op te delen in basement met bovenlijf. De nieuwe optopping maakt het gebouw af. Samen met de reeds eerder aangebrachte klimaatgevel-elementen krijgt het gebouw een klassieke opbouw met basement – lijf – kroon.

In het hoofdvolume is een heldere hoofdstructuur af te lezen, bestaande uit betonnen penanten met een vast ritme. Binnen dit hoofdvolume zijn ter plaatse van de begane grond en het atrium gevelopeningen gemaakt met een driedeling. Bij de verbouwingen in 2000 zijn op de verdiepingen nieuwe gevelopeningen toegevoegd met een vierdeling. De nieuwe kroon krijgt nog een fijnmazigere verdeling. Het totale gebouw krijgt hiermee een duidelijk basement – lijf – kroon. De regelmaat en de structuur van de gevelribben zorgen er tevens voor dat de opbouw gelezen kan worden als een helder volume.

Qua materialen en kleur is de toevoeging niet in het beeld springend maar laat het zich zien als een sober opgelegd blokje met eenduidige detaillering. De kleur van de kroon is ‘ton sur ton’ in aansluiting op de mintgroene gekeimde delen op de hoekstukken, kolommen in het binnenhof en de horizontale betonband van het bestaande gebouw.

Informatie

opdrachtgever Maxwell Invest B.V.
jaar 2017-heden
locatie Energiekwartier Den Haag
grootte 1.100 m2 bvo (optopping)
samenwerking

Constructie: Broersma Bouwadvies, Den Haag
Bouwfysica: TIBN, Maarsbergen

project delen op: