Nieuws

6 juli 2017
Cement!

Vandaag wordt de laatste gevel van het Cohousing project gecementeerd. Cementeerbedrijf Van Gestel heeft gedurende maanden gevel voor gevel hun steiger opgebouwd, afgeplakt, voorgelijmd, gecementeerd en geïmpregneerd. Het bijzondere resultaat kunt u nu eindelijk zelf ‘in het werk’ gaan bewonderen….

lees meer
9 juni 2017
Informatieavond

Gisteren is een informatieavond voor omwonenden rondom de Kweekschool aan het Dr. Jan Ingen Houszplein te Breda gehouden. Hierbij is de huidige stand van zaken van de planvorming voor de herbestemming van dit monumentale gebouw naar een wooncomplex gepresenteerd. Er was een goede opkomst. De enthousiaste betrokkenheid van de omwonenden werkt inspirerend en hun feedback wordt meegenomen in verdere planontwikkeling….

lees meer
8 juni 2017
Lid crk/welstand

Bas van Mierlo is per heden benoemd tot lid van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Wageningen en de Welstand Etten-Leur. Twee steden met een diverse stadsontwikkeling en architectuur. Wageningen op een prachtige kruising van weidelanden, bos en rivier (welke oa ten grondslag ligt aan de Wageningen Universiteit) en Etten-Leur als stad op de grens van agrarische gronden en turfgronden en met een voormalig strenge scheiding tussen Etten en Leur (de rijksweg)….

lees meer